هرگاه مدرسی یک آموزش را به معدن آنلاین پیشنهاد می کند، گام های زیر در مسیر تولید و انتشار آن برداشته می شود : 

  • گام اول : ارسال درخواست تهیه آموزش از سوی مدرس
  • گام دوم : بررسی عنوان و ارزیابی به لحاظ کیفیت سرفصل ها و اولویت مخاطب در معدن آنلاین
  • گام سوم : درخواست سرفصل تکمیلی و نمونه آموزش تهیه شده از مدرس
  • گام چهارم : محاسبه هزینه و تعیین برنامه پرداخت با هماهنگی
  • گام پنجم : عقد قرارداد، تولید گام به گام تا انتشار آموزش، تسویه حساب مطابق برنامه گام چهارم
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
این فیلد را پر کنید
فهرست